Phòng thư viện đã được trang bị thêm sách và 10 bộ máy tính được tặng để học sinh truy cập

Cô Nguyễn Thị Hằng nhận sách và máy tính và rất có thể tương lai sẽ được hỗ trợ tivi màn hình cỡ lớn