Cơ sở vật chất

*cơ sở vật chất:
Trường có tổng diện tích 9210m2, có hai khu nhà hai tầng với 14 lớp học và một khu nhà ba tầng là khu làm việc của Ban giám hiệu, hành chính, Đoàn – Đội, phòng thiết bị, phòng hội đồng giáo viên. Có 5 phòng học bộ môn và một phòng thư viện có đầy đủ trang thiết bị đạt chuẩn.

Nhà trường đã trang bị được 01 phòng máy với 25 máy tính để dạy tin học cho học sinh, các máy tính đều được kết nối Internet, có ti vi, đầu Video, máy chiếu đa năng, sách tham khảo để phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh cũng như việc quản lý của nhà trường.
Bàn học cho trẻ

Bài viết trước đó Thành tích nhà trường