Học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ đón nhận phòng máy và thư viện

Em Hoàng Thu Trang học sinh lớp 6B