Ngày 12/5/2018 trường THCS Bột Xuyên đón nhận phòng đọc với nhiều sách và máy tính được trang bị