Thông tin tuyển sinh – Tốt nghiệp

CÔNG VĂN SỐ 1352 VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG VĂN SỐ 1353 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG VĂN SỐ 412 PGD HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (2018-2019)

CÔNG VĂN SỐ 1351 CỦA SỞ GD&ĐT VỀ HƯỚNG DẪN XÉT TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG VĂN SỐ 395 HƯỚNG DẪN CỦA PGD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC VỀ XÉT TỐT NGHIỆP (2017-2018)

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRƯỜNG THCS BỘT XUYÊN