Danh sách giáo viên

Xem danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên

STT Họ và tên Năm sinh Số điện thoại Chức vụ
1 Trần Thị Thám 1969 0169.354.5267  Hiệu Trưởng
2 Nguyễn Trọng Tuân 1976 0987.891.136 Phó HT
 3  Nguyễn Tất Hải  1960  0982.743.843  Tổ trưởng tổ KHTN
 4  Lê Thị Tuyết 1973 0169.357.2939  Tổ trưởng tổ KHXH
 6  Lê Thị Hoa 1966 0167.2616.433  Chủ tịch công đoàn
 7  Lê Thu Hà  1988  0988.675.665  Tổng phụ trách 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN


STT Họ và tên Năm sinh Số điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hằng 1976  0167.3472.418 Tổ phó
2 Nguyễn Hữu Điệp 1975  0946.211.567 Tổ phó
3 Trần Thị Tuần 1973  0987.959.456 Giáo viên
 4  Nguyễn Thị Tạo  1978  0165.9651468  Giáo viên

Bài viết sau đó Tin tức mới