Thành tích nhà trường

2. Hình thức khen thưởng:
Năm học Hình thức khen thưởng Số Quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định
2011 – 2012 Huân chương lao động hạng Ba Số 1964/QĐ/CTN ngày 14/11/2012 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Bàn học thông minh
2013 – 2014
Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội Số 4190/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch Thành phố Nguyễn Thế Thảo
2014– 2015 Giấy khen : Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010- 2015
Giấy khen : Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 30-
CT/TW của Bộ chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2009 – 2014.
-Số 5340/QĐ-SGD&ĐT ngày 14/5/2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

-Số 5594/QĐ-SGD&ĐT ngày 9/5/2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ
2015 – 2016 Giấy khen :Đơn vị đạt thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – học sinh thanh lịch” giai đoạn 2005- 2015
Giấy khen : Nhà trường đạt thành tích tốt trong cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp thành phố. -Số :209/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/01/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

-Số 1551/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/04/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.
2016-2017
Ngoài ra nhà trường còn được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân huyện Mỹ Đức, của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội.

Bài viết trước đó Thời khóa biểu
Bài viết sau đó Cơ sở vật chất