Lịch dự giờ năm học 2017-2018

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ tự nhiên xem và tải về tại đây

Kế hoạch thao giảng tổ xã hội học kỳ 2 xem và tải về Tại đây

Lịch dự giờ thao giảng tổ KHXH lần 3 học kỳ 2 xem và tải về tại đây

Bài viết trước đó Thành tích nhà trường
Bài viết sau đó Lịch sinh hoạt chuyên môn