Phó hiệu trưởng

Đồng chí: Nguyễn Trọng Tuân
Phó bí thư chi bộ – Phó Hiệu trưởng nhà trường
SĐT liên hệ: 0987.891.136

Bài viết trước đó Đoàn đội
Bài viết sau đó Hiệu trưởng