Học sinh lớp 9D biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3