Học sinh trường THCS Bột Xuyên tổ chức cắm trại chào mừng ngày 26/3