Tin tức mới

Chuẩn bị ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Trường THCS Bột Xuyên tổ chức văn nghệ

giao lưu các giáo viên trong trường với các ông bà là vợ chồng của

cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Bài viết trước đó Danh sách giáo viên
Bài viết sau đó Công tác tuyển sinh