Phần trình diễn sản phẩm CNTT của trường THCS Bột Xuyên tại thành phố

Trong ngày hội CNTT của thành phố Hà Nội lần thứ 4 diễn ra tại trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

tại phòng hội thảo số 1 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Đông

Thầy giáo: Trịnh Viết Sơn đang thuyết trình sản phẩm CNTT của mình được chiếu lên máy chiếu, tivi

Thầy Trịnh Viết Sơn thuyết trình tại hội thảo
sản phẩm website của trường THCS Bột Xuyên