Học sinh thi văn nghệ

học sinh biểu diễn văn nghệ
các thầy cô giáo dự lễ kỷ niệm ngày 20/11