Học sinh thi giao lưu tổ chức GCS Hàn Quốc tài trợ

Em Nguyễn Bá Đề đã đạt giải ba trong cuộc thi kỹ năng CNTT

do tổ chức GCS của Hàn Quốc tài trợ trong chương trình lớp học vi tính cùng nhau hy vọng

Kính gửi thầy cô các 18 trường có học sinh đạt giải trong kì thi tin học.

+ Để chuẩn bị tốt cho việc đón tiếp và chuẩn bị hậu cần, GCS thông báo tới các quý thầy cô gửi danh sách:
  • Tên giáo viên đại diện tham dự + số điện thoại liên hệ
  • Tên học sinh tham dự (học sinh đạt giải như đã gửi)
GCS sẽ hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho học sinh và giáo viên như đã nêu trong công văn. Do đó, quý thầy cô vui lòng giữ lại vé  tàu xe cho chuyến đi và gửi tới ban tổ chức, và chụp ảnh vé chuyến về gửi tới mail GCS.
Trân trọng,
Bài viết trước đó Tổ chức học sinh tham gia trò chơi
Bài viết sau đó dịch vụ công