các em học sinh toàn trường dự lễ đón nhận phòng tin học và sách thư viện