Báo Hà Nội mới và nhà xuất bản giáo dục về tặng sách thư viện và phòng tin học

Sáng nay ngày 12/5/2018 tại trường THCS Bột Xuyên đã diễn ra lễ trao tặng sách thư viện và phòng tin học

về dự buổi trao tặng có ông Nguyễn Hoàng Long bí thư Đảng ủy tổng biên tập báo Hà Nội Mới

Ông Nguyễn Hoàng Long tổng biên tập báo Hà Nội Mới

Về phía nhà xuất bản giáo dục cũng có chủ tịch công đoàn nhà xuất bản về dự

Bà chủ tịch công đoàn nhà xuất bản giáo dục

Về phía lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Xuân Hinh đại diện cho Đảng Ủy, HĐND, UBND, xã đã về dự

Cô giáo Nguyễn Thị Hoàn hiệu trưởng nhà trường đã đọc lời cảm ơn

Cô giáo Nguy ễn Thị Hoàn hiệu trưởng nhà trường đọc lời cảm ơn