Trường THCS Bột Xuyên luôn là lá cờ đàu trong phong trào dạy và học của huyện Mỹ Đức