Tháng: Tháng Năm 2020

Trường THCS Bột Xuyên chuẩn bị công tác đến trường sau kỳ nghỉ dịch

Đối với việc chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Sở đang rà soát bổ sung thiết bị phòng dịch, lên kịch bản có phân vai cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên nhà trường, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục kiểm tra, …