Thành tích nhà trường

* Các danh hiệu thi đua mà nhà trường đã đạt được:

Năm học

Danh hiệu

Năm học 2006 – 2007 – Tập thể Lao động tiên tiến

– Trường chuẩn Quốc gia

 

Năm học 2007 – 2008

 

Tập thể  Lao động  xuất sắc
Năm học 2008 – 2009 – Tập thể Lao động xuất sắc

– Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Năm học 2009 – 2010 – Tập thể Lao động xuất sắc

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Năm học 2010 – 2011 – Tập thể Lao động xuất sắc

–  Kiểm định chất lượng giáo dục: Đạt cấp độ 3.

 

Năm học 2012 – 2013   Tập thể  Lao động  xuất sắc
Năm học 2013 – 2014 – Tập thể lao động  xuất sắc

– Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội

 

Năm học 2014 – 2015    Tập thể  Lao động  xuất sắc
Năm học 2015 – 2016    Tập thể  Lao động  xuất sắc
Năm học 2016 – 2017   Tập thể  Lao động  xuất sắc

Các hình thức khen thưởng:

Năm học Hình thức khen thưởng Số Quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định
2011 – 2012 Huân chương lao động hạng Ba Số 1964/QĐ/CTN ngày 14/11/2012 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
 

2013 – 2014

 

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

Số 4190/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch Thành phố Nguyễn Thế Thảo
2014– 2015 Giấy khen : Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010- 2015

Giấy khen : Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 30- CT/TW của Bộ chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2009 – 2014.

-Số 5340/QĐ-SGD&ĐT ngày 14/5/2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

 

-Số 5594/QĐ-SGD&ĐT ngày 9/5/2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ

2015 – 2016 Giấy khen :Đơn vị đạt thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – học sinh thanh lịch” giai đoạn 2005- 2015

Giấy khen : Nhà trường đạt thành tích tốt trong cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp thành phố.

-Số :209/QĐ-SGD&ĐT  ngày 13/01/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.
Xe đẩy cho bé giá rẻ -Số 1551/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/04/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.
2016-2017 Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội Số 5050/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung